Gazy techniczne

gaz techniczny Oferujemy szeroki wybór sprężonych gazów technicznych, które dostępne są w butlach o różnej pojemności. Klientom potrzebującym większej ilości gazu, oferujemy wiązki butlowe, czyli kilkanaście butli trwale ze sobą połączonych, które nie wymagają konieczności częstej wymiany – robi to za nie specjalny reduktor. Gazy techniczne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia i obszarach przemysłowo-produkcyjnych.

Wszystkie oferowane przez nas gazy przechodzą testy kontrolne i jakościowe. Zawory butli po napełnieniu zostają oklejone folią termokurczliwą. Jako producent gazów technicznych, zajmujemy się dystrybucją gazów technicznych w czystej formie, jak i różnych mieszanek.

W ImtechGaz dostępnych jest wiele rodzajów gazów technicznych. Dystrybuujemy między innymi:

 • acetylen – może być używany pod ziemią, w przeciwieństwie do innych gazów jest cięższy od powietrza atmosferycznego, osiąga również najwyższą temperaturę w płomieniu, co przekłada się na jego dużą wydajność;
 • argon – wykorzystywany jako gaz osłonowy podczas spawania, najczęściej występuje w butlach 80-litrowych;
 • azot – z jego pomocą przeprowadza się testy instalacji przesyłowych i spawanie stali austenitycznych;
 • dwutlenek węgla – stosowany jako otulina gazowa przy spawaniu stali czarnych metodą MAG;
 • hel – ze względu na swoje właściwości jest używany w spawalnictwie jako gaz osłonowy i do pompowania balonów;
 • hydrogen – stosuje się go przy sprawdzaniu szczelności systemów klimatyzacyjnych;
 • tlen – wykorzystywany przy spawaniu gazowym, lutowaniu, prostowaniu i natryskiwaniu;
 • wodór – używa się go do spawania, lutowania i cięcia metali.

 

Kolorystyka butli gazów technicznych

Butle gazowe różnią się nie tylko pojemnością i kształtem, ale także kolorem. Ułatwia to ich transport, magazynowanie oraz wykorzystywanie, jednak najważniejszą funkcją jest oznakowanie, mówiące o tym, co kryje butla.

Wyróżnia się następującą kolorystykę butli gazowych, która zależna jest od zawartości:

 • butle czerwone – dla gazów łatwopalnych,
 • butle żółte – dla gazów toksycznych oraz korozyjnych,
 • butle jasnoniebieskie – dla gazów utleniających się,
 • butle jasnozielone – dla gazów duszących.