Butle

rodzaje butli gazowych Butle gazowe służą do przechowywania gazów pod dużym ciśnieniem, a wykonane są często ze stali nierdzewnej, wysokowęglowej, aluminium bądź materiałów kompozytowych. Ze względu na stan skupienia dzieli się je na kilka rodzajów. Do grupy pierwszej należą butle do przechowywania gazów w normalnej temperaturze, m.in. takich jak tlen, hel, azot i argon. Grupa druga to gaz skroplony – LPG, butan, podtlenek azotu, propan i dwutlenek węgla. Trzecia grupa to gazy rozpuszczone, np. acetylen. Do grupy czwartej należą z kolei gazy skroplone w niskiej temperaturze, czyli ciekły azot, ciekły tlen oraz skroplony dwutlenek węgla. Zajmujemy się sprzedażą wszystkich wymienionych butli.