Oznakowanie butli

oznakowanie butli z gazem Kolory umieszczone na czaszy butli z gazem służą do określania ryzyka związanego z jego użyciem. Gazy łatwopalne oznaczone są kolorem czerwonym, toksyczne i/lub korozyjne – żółtym, utleniające jasnoniebieskim, natomiast gazy duszące kolorem jasnozielonym. Wyżej wymienione kolory stosowane są wyłącznie do określania gazów stosowanych powszechnie, takich jak tlen, azot, tlenek dwuazotu czy hel.